30-6 Water zaterdag bij de horde

De weersverwachting voor deze zaterdag was  warm en droog. Voor  de welpenleiding reden genoeg om een speciaal
programma te maken en de ouders per E-mail te vragen om de welpen zwemkleding en een handdoek mee te geven.
Na een paar "gewone"  spelen, gingen we naar buiten om een programma te draaien waarbij water een heel belangrijke
rol speelde.
Na een "gevecht met natte sponzen" gingen we over naar een soort race met volle weggooi bekers en alles "ontaarde"
uiteindelijk in een groot water gevecht van iedereen tegen iedereen.
Het was een heel leuke opkomst, waarbij iedereen na afloop met een grote glimlach naar huis ging
vul2 spons2
spons3
Op het hele terrein stonden emmers om de sponzen opnieuw nat te maken
of de bekertjes te vullen, er was water genoeg
Iedereen maakte zich klaar om de rest lekker nat te maken en ook zelf bleef je niet droog
vullen1
spons1
vul2
Ook Hathi deed volop mee
En Steg maakte zijn spons lekker nat
Ze verdrongen elkaar  bij de vulemmer
beler1
beker2
beker3
Het water spetterde in het rond
Rennen naar het volgende slachtoffer
En dan weer terug om bij te vullen
bekerslan
spuit
hathisteg
Het was gezellig druk op het terrein
Steg  had de brandslang en spoot de anderen nat
Hathi nam wraak en maakte Steg nat
water1
water4
water2
Nat maar met een grote grijns op het gezicht
Ik weet iet wat hier de bedoeling was, droog blijven of lekker nat worden
Overal stonden wel emmers klaar
 

Terug naar de Homepage