Kraanwagen voor de Tele en de Buts

Het was alweer 3 jaar geleden dat de Tele en de Buts uit het water werden gehaald voor een "goot onderhoud"  beurt.

Een oud-stuurman van onze groep werkt -al jaren-  bij de firma Sarens ( de grootste kraanwagen firma van Europa)  en had toestemming gekregen om met een 55 ton's kraan naar ons toe te komen om de beide schepen op de wal te zetten. (Hartelijk bedankt firma Sarens dat u ons heeft willen helpen)

Met vereende krachten werd geholpen om de kraanwagen op zijn stempels te zetten waarna de chauffeur hem watterpas stelde. De kraan werd nu voorzien van een viersprong en twee lange en extra zware hijsbanden. Nu mochten de verkenners komen kijken. Zij stonden op een aangewezen stuk terrein, waar zij veilig waren.

Eerst werd de Telemachos in de "Slings" gehangen , langzaam en voorzichtig kwam hij uit het water. Daarna ging hij hoger en hoger , tot hij uiteindelijk hoog genoeg was om over de vlaggenmast heen te kunnen Nu draaide de kraan langzaam om zo dat de Tele over de punt van het goepshuis  heen vloog. Tenslotte werd de Tele netjes op zijn poeren neergezet. Een daaronderliggend container zeil maakt dat we kunnen schoonmaken zonder dat we de bodem verontreinigen.

Nu was de Buts aan de beurt. Die was een aantal tonnen zwaarder dan de Tele. Voor de kraanwagen was dat geen probleem. Ook de Buts werd voorzien van de "slings" en ook hij verliet het water en zeefde (heel hoog)  over de vlaggenmast. Uiteindelijk landde ook hij nettjes op zijn klaarstaande bokken.

De kraanwagen werd weer afgebouwd en (na een kopje koffie)  verliet de wagen het terrein , terug naar zijn basis.

Onze dank gaat naar de firma Sarens en de -zeer- vakbekwame chauffeur.

Graag tot april van volgend jaar

stempels
kraanzi kraanvoor
De stempelplaten van de kraanwagen werden uitgelegd
De 55 tons kraanwagen van de firma Sarens
Hij paste netjes naast  het hroepshuis
troep
teleslingsaanbrengen teleslings
Nu mochten de verkenners (vanaf een veilige plaats) de operatie volgen
Eerst werden de slings naar de Tele gebracht
En ruwweg op hun plaats gelegd
teleslingsklaar teleomhhoog
telehoger
Uiteindelijk was iedereen tevreden
Voorzichtig kwam de Telemachos uit het water
Hij ging soepel omhoog
televlaggenmast elegroepshis
telenaarplaats
Hij ging over de vlaggenmast heen
En zelfs een klein stukje over het groepshuis
Zo zweefde hij naar zijn ligplaats toe
teleklaar
butssiling butsslingsklaar
Daar stond hij op zijn poeren, boven een afvalzeil
Nu kwam de Buts aan de beurt
De slings werden heel naukeurig geplaatst
butseruit
butshoger
butsvlaggenmast
Eindelijk was iedereen tevreden en kwam de Buts uit het water
Hij ging hoger.....
....en hoger
butszakken
butsklaar

Uiteindelijk werd hij nauwkeurig op zijn bokken gezet
Ook de Buts stond op zijn plaats en de kraanwagen werd afgebouwd, bedankt firma SarensTerug naar de Homepage