Het leidingteam

Het leidingteam van onze groep is een hechte vriendenclub met als belangrijkste opgaven "Er voor te zorgen dat de welpen en de verkenners een fantastische tijd hebben".

Natuurlijk is het wel essentieel dat je dan als lid van dat team ook zelf plezier hebt, zonder dat lukt het gewoonweg niet.

Verder zijn we eerlijk ten opzichte van elkaar en als er eens iets is dat niet goed is, dan breng je dat zo snel mogelijk naar voren, zodat  spanningen geen kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Ook al "werken" we soms in diverse onderdelen, toch zijn we ons er van bewust dat we allemaal bij de zelfde groep horen. Vandaar dat de welpenleiding mee praat over de verkennerszaken en omgekeerd en dat we (zo veel mogelijk)  elkaars kampen meemaken.

Als lid van ons leidingteam ben je in principe iedere zaterdag aanwezig bij jouw onderdeel en het wordt op prijs gesteld als je zo nu en dan ook de opkomst van het andere onderdeel mee maakt.

Iedere leidinggevende betaalt gewoon contributie en ook de kampgelden voor de kampen die hij of zij meemaakt, daarvoor in ruil krijg je een uitdagende , vermoeiende maar erg dankbare en tijdconsumerende hobby. Leuk toch !

We zijn momenteel nog naarstig op zoek naar aanvulling bij de leiding (m/v).

Is dat misschien iets voor jou?  Kom eens kijken of bel Skip van Eijnsbergen (0622509082)

skip
Stem
Stors
Skip
Peter van Eijnsbergen
Groepsleider en webmaster
Stem
Erik de Man
Penningmeester
Techneut en eigenaar van de Joker
Stors
Bert Hogervorst
Techneut en eigenaar van de Buts
Stoov
Sahi
Hathi
Baloe
Koen van Tichelhoven
Teamleider welpen
Sahi
Martijn van Dongen
Welpenleider
Hij is schipper op de binnenvaart en kan in principe
maar eens in de 14 dagen komen.
Als hij op zondagen vrij is komt hij dikwijls Stors helpen bij het technisch onderhoud van de schepen
Hathi
Norah van Dongen
Welpenleidster
Is druk bezig op de PaBo om onderwijzeres te worden, d omgang met kinderen is haar op het lijf geschrevenRama
Giovanny van Krugten
Welpen leider
Is sinds juli 2017 vanuit de troep (en de Haaien) leider geworden
Hij is matroos op de binnenvaart en kan in principe maar eens in de 14 dagen komen.


Steg Stuw e
Steg
Herman van Renterghem
Verkennersleider
Hij functioneert uitmuntend als teamleider Samen met de andere leiding is bij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de troep en hij is het aanspreekpunt voor ouders en verkenners
Stuw
Lucas van Bergenhenegouwen
Verkennersleider
De stuwende kracht achter de uitvoering van de programma's
Stas
Elanor Jacobs
Verkennersleidster
Sinds januari 2017 aan het rondkijken bij de troep
Wat zij nog van scouting moet leren maakt zij meer dan goed door haar enthousiasme en inzet
rik
stam

Stig
Rik Hoveling
Verkennersleider
Sinds juni 2017 vanuit de troep -en de Haaien- leider geworden. Is thans een vaste waarde in het verkenners-team
Stam
Gina van Dam
Verkennersleidster
Sinds eind maart 2018 bij de troep. Haar vader was oud Calandlid en zijn enthousiaste verhalen en zijn wetenschap dat wij dringend op zoek waren naar betrouwbare leiding,hebben Gina er toe gebracht om eens te komen kijken toen was zij dus verkocht en wij zijn erg blij met haar inzet en de manier waarop zij met de verkenners omgaat