Pinksterkamp 2017

 Nog even en dan gaat de Caland vloot weer op weg naar het Pinksterkamp.

 Dit jaarlijkse  kamp is altijd een heel bijzonder kamp. Natuurlijk hebben we onze spelen en tochten, maar een van de grote charmes van dit kamp is ook dat we een behoorlijke hoeveelheid vrije tijd in het programma opnemen. Enerzijds omdat een waterkamp altijd wat vermoeiender is dan een landkamp en dat ieder die dat wil even lekker kan uitrusten, anderzijds om de verkenners  de gelegenheid te geven om datgene te doen waar ze zin in hebben. Ze kunnen met een vlet naar de wal om een balspel te doen, maar ze kunnen ook hun vaardigheden op het gebied van zeilen, roeien en wrikken verbeteren en, wie weet, zelfs aftekenen voor hun BMC.

Daarnaast wordt er tijd ingeruimd voor de verkenners die nog huiswerk moeten maken ivm repetitieweken of examens

 Tot op heden iis ieder Pinksterkamp altijd een fantastisch en heel gezellig kamp geweest en we gaan er van uit dat dit ook dit jaar weer het geval zal zijn..

 Daarnaast is het Pinksterkamp ook een kamp waarin we weer alle noodzakelijke veiligheidsoefeningen doen en waarin we weer leren  hoe we zo goed en gezellig mogelijk aan boord kunnen leven. Met name door de noodzakelijke veiligheidstrainingen  is dit kamp een “must” voor iedere verkenner.

Ik neem liever geen verkenners mee naar de Vinkeveense Plassen die niet hebben deelgenomen aan onze veiligheidsoefeningen.

 We gaan er dus vanuit dat iedereen meegaat

De Leiding

 

Dit strookje zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 mei (liefst eerder) ingevuld inleveren of per E-mail aan eynsberg@xs4all.nl opsturen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondergetekende, ouder / verzorger van de verkenner

 

……………………………………………………………………..(naam van de verkenner invullen)

 

Geeft hierbij    wel / geen    toestemming om het Pinksterkamp van de Calandtroep van 2  tot en met 4 juni 2017 mee te maken.

 

Hij / zij draagt er zorg voor dat het kampgeld a € 20,- Euro uiterlijk 6 mei op giro NL98INGB0000218058 tnv Stichting Calandtroep inzake Kampen te Rotterdam is bijgeschreven.

 Handtekening


Gezien het feit dat we tijdens dit kamp ook alle veiligheidstrainingen gaan uitvoeren en we in juli op groot vaarwater gaan varen zouden wij het op prijs stellen als alle verkenners dit kamp zouden meemaken. Sterker nog , we achten dit kampje van essentieel belang voor een veilige vaart. Bovendien zijn er meer spelen mogelijk als iedereen meegaat.

Vertrek:          Vrijdagavond 2 juni vanaf het groepshuis. Vanaf 17.30 uur kunnen de jongens inschepen en om uiterlijk 18.00 uur gooit de Odysseus de trossen los en gaat op weg naar de Rotte Meren. (LET OP Gezien de beperkte openingstijden van de Irenebrug zullen we precies op tijd moeten vertrekken)

Terugkomst: Zondagmiddag 4 juni om c.a. 16.00 uur weer in bij het groepshuis.

Helaas is het nooit mogelijk om de aankomsttijd precies te bepalen. We doen ons best om zo goed mogelijk op tijd te zijn.

Kampprijs:     De kampprijs bedraagt € 20,-, mits de betaling op 6 mei op onze giro is bijgeschreven, daarna is de kampprijs 22.50 Euro.

           Betaling op giro  NL98INGB0000218058

                                            T.nv. Stichting Calandtroep

                                              inzake kampen

                                          te Rotterdam

Zakgeld:         Aan boord kunnen de verkenners limonade en chips kopen. Dit gaat met consumptiekaarten. Deze kosten resp. € 2,-  of € 4,-. We zouden het op prijs stellen als uw kind niet al te veel geld meeneemt. Dat voorkomt grote verschillen en ze kunnen het ook niet verliezen.

Meenemen:    Luchtbed o.d. (normaal formaat)

                        Slaapzak                               Pyjama

Wasspullen                           2 Handdoeken                      Extra ondergoed

Voldoende sokken               Zakdoeken                            Speelkleding

                        Warme (oude) trui                Extra gymschoenen           

                        Goede regenkleding             Zwemkleding

LET OP          2 Broodmaaltijden  (zaterdag  middag en avond)


Meegenomen MAG worden: zwembril, flippers, leesboek, en al die dingen die leuk of handig zijn en geen overlast bezorgen. En zo nodig schoolboeken e.d. voor het huiswerk

NIET meenemen: Radio, MP3-speler

Merking :  Wilt u er voor zorgen dat alles GOED GEMERKT is, alleen dan kunnen we er voor zorgen dat u uw spullen weer terug krijgt.

Plunjezak:     Alle bagage dient verpakt te zijn in een (1) plunjezak. Alleen die passen in de ruimte die een verkenner voor zijn bagage beschikbaar heeft. Een klein rugtasje kan eventueel extra worden meegenomen.

Uniform :       De verkenners vertrekken (zoals altijd) in compleet en schoon uniform met Caland pet en das

Huiswerk:      Voor die verkenners die na het Pinksterkamp repetities o.d. hebben bestaat de mogelijkheid om het huiswerk mee te nemen. Wij zullen er dan voor zorgen dat er tijd en ruimte wordt uitgetrokken om ongestoord dit huiswerk te doen of te leren en dit zal (zo mogelijk) door ons worden overhoord.

 

Terug naar de Homepage