Welpen weekeind aan boord van de Odysseus

Aan alle welpen-ouders,

Zaterdag 11 juni is het zover!

voordek

stuur

We gaan dan een weekend op kamp naar de Bergse Plas. De welpen mogen dan 1 nacht aan boord van ons schip de Odysseus slapen . Het belangrijkste doel is natuurlijk om het weekend onvergetelijk te maken, maar de welpen kunnen gelijk ook eens mee maken hoe het is om op kamp te zijn.

Verzamelen:  Wij verzamelen op zaterdag 11 juni om 12.00 uur bij ons clubhuis aan de Noorderkanaalweg 26. Dan vertrekken wij varend met de Odysseus naar de Bergse plas. Uiteraard krijgt iedere welp een                                  reddingsvest aan.

Thuiskomst:  De welpen komen zondag 12 juni  terug bij het clubhuis tussen 15:30 uur en 16:00 uur. Zij kunnen daar dan worden opgehaald om naar huis te gaan..

Meenemen:    Speelkleding, gymschoenen (verplicht in de zeilboten), warme trui voor ’s avonds, pyjama, wasspullen 1 broodmaaltijd, regenkleding,  luchtbed,  slaapzak, handdoek, extra set kleding voor het              geval ze nat worden door de regen o.d. en eventueel een knuffel,

Wij vragen een bijdrage van € 7,50 om de gemaakte kosten te vergoeden. Dit bedrag moet op onze giro gestort worden:  NL98INGB0000218058 t.n.v. Stichting Calandtroep inz. Kampen te Rotterdam

Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u altijd Baloe of Skip bellen. Wilt u het bijgevoegde briefje graag zo snel mogelijk ingevuld bij de leiding inleveren (uiterste inleverdatum 14 mei)

Wij verwachten dat het een heel leuk kamp zal gaan worden en we hopen dat iedereen mee kan gaan !

Met vriendelijke groet,

De welpenleiding van de Calandtroep

Baloe 0652355410  Skip 0622509082


Het onderstaande briefje graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 14 mei bij de leiding inleveren of per mail naar Skip eynsberg@xs4all.nl


 

 

Ondergetekende ouder / verzorger van de welp  …………………………………………………………………………Naam van de welp

Geeft zijn / haar zoon/dochter / pupil   wel / geen  (doorhalen wat niet van toepassing is)  toestemming om het kampje op 11 & 12 juni aan boord van de Odysseus mee te maken 

 Hij / zij zal de kampprijs a €  7,50  overmaken op giro NL98INGB0000218058 t.n.v. Stichting Calandtroep inzake Kampen te Rotterdam  en er voor zorgdragen dat dit geld uiterlijk 14 mei op onze giro is bijgeschreven

 

 

Handtekening

 

………………………………………………………………………….

Terug naar de Homepage